Endo Pilot EndoKart

  • Manufacturer: Schlumbohm
  • Tell a friend
Endodontyczny panel zawieszony na wolnostojącej podstawie wyposażonej w kółka umożliwia stworzenie ergonomicznego stanowiska pracy. Może również spełniać funkcję uzupełniającą. Panel endodotyczny ENDO KART wyposażony jest urządzenie niemieckiej firmy Schlumbohm, które łączy w sobie endometr, mikrosilnik endodontyczny, pistolet do wypełniania kanałów ciepłą gutaperką i plugger. Urządzenie może pracować odrębnie jako osobny endometr, mikrosilnik lub system do obturacji.